top of page
 • Skribentens bildCamilla Benckert

Tips på hur du jobbar strategiskt med rekrytering


Att utveckla en effektiv rekryteringsstrategi är avgörande för att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Nedan har vi satt ihop några tips på hur du kan skapa en framgångsrik rekryteringsstrategi inom ditt företag.


Tips 1 - Analysera befintliga och framtida kompetensbehov.


 • Utgå från företagets övergripande affärsstrategi och framtida tillväxtmål. Sätt önskade kompetenser utifrån dessa parametrar.

 • Gör en kartläggning och utvärdera befintliga kompetenser och identifiera befintliga kompetensgap.


Tips 2 - Skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke.


 • Utveckla en attraktiv företagskultur och arbetsmiljö.

 • Använd sociala medier och andra plattformar för att marknadsföra företaget som en önskad arbetsplats.

 • Dela anställdas framgångsberättelser och erfarenheter


Tips 3 - Definiera tydliga krav och förväntningar.


 • Gör en utförlig kravprofil för jobbet.

 • Skriv noggranna jobbannonser och inkludera tydliga krav och förväntningar.

 • Beskriv tydligt företagets värderingar, mål och arbetskultur.


Tips 4 - Använd olika rekryteringskanaler.


 • Använd inte bara traditionella rekryteringskanaler som jobbportaler, utan utforska även sociala medier, nätverk och branschevenemang.

 • Engagera dig i universitetsrekrytering och erbjud gärna internships och studentjobb.


Tips 5 - Implementera en effektiv urvalsprocess.


 • Designa en strukturerad urvalsprocess för att identifiera de mest lämpliga kandidaterna.

 • Inkludera intervjuer, arbetsprov och referenstagning.


Tips 6 - Involvera befintlig personal i rekryteringsprocessen.


 • Använd interna resurser för att få rekommendationer och engagera befintlig personal i intervjuer.

 • Skapa incitament för anställda som refererar kandidater.


Tips 7 - Utveckla ett onboarding-program.


 • Skapa ett välkomstprogram för nya anställda för att säkerställa en smidig integration i företaget.

 • Tillhandahåll nödvändig utbildning och resurser för nya medarbetare.


Tips 8 - Mät och utvärdera resultat.


 • Använd mätbara mål för att utvärdera rekryteringsstrategins framgång.

 • Samla feedback från både rekryterare och nyanställda för att identifiera områden för förbättring.


Tips 9 - Bygg långsiktiga relationer.


 • Skapa och underhåll relationer med potentiella kandidater även om det inte finns omedelbara öppna positioner.

 • Delta i branschevenemang och bygg nätverk för att skapa långsiktiga relationer med branschprofessionella.

 • Bibehåll kontakten med före detta anställda.


Tips 10 - Uppdatera och anpassa strategin.


 • Var beredd att anpassa rekryteringsstrategin baserat på resultat, förändringar i företagets behov och trender på arbetsmarknaden.Genom att följa dessa steg kan du utveckla en effektiv och hållbar rekryteringsstrategi. Det är viktigt att se rekrytering som en kontinuerlig process för att säkerställa att företaget alltid har tillgång till den kompetens som behövs för att uppnå sina mål.

 

Lycka till i processen! Behöver du hjälp är du vamt välkommen att kontakta oss!29 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page